2019

The 1st International Conference on Folklore, Language, Education and Exhibition (ICOFLEX) 2019

Full Issue

View or download the full issue table of Content

Table of Contents

Julinda Siregar, Erni Murniarti
PDF
Linda Rotua Maritan br Gurning, Winna Nathasia Widjanarso, Soelinto Soelinto, Ferdiansyah Ali, Friska Nurliana Sirait
Rohmah Adhawati
Ranny Fitria Imran, Rika Partikasari, Novi Ade Suryani
Imma Rachayu, Azizatul Banat
Deden Ibnu Aqil, Adeng Hudaya, Nicky Rosadi, Aster Pujaning Ati, Iramdhan Iramdhan
Pudentiana R.R.R. Enggarwati, Siti Nurbayani Tauchid, Nita Noviani
Said Alhadi, Wahyu Nanda Eka Saputra, Purwadi Purwadi
Ria Ratna Nengsih, Dewaki Kramadibrata
Risa Mufliharsi, Emzir Emzir, Ilza Mayuni
Z Arifin Masri
Rika Istianingrum, Sumiyadi Sumiyadi, Iskandarwassid Iskandarwassid, Tedi Permadi
Dewaki Kramadibrata
Wulan Yulian Anggini, Danang Harmoko
PDF
Rika Partikasari, Syisva Nurwita
Devi Ambarwati Puspitasari
Sabrina Dachmiati, Neng Triyaningsih Suryaman, Dian Renata, Sri Utami
Hadi Suprapto, Anita Nurfida, Ninta Sri Ulina, Puji Suharmanto, Siti Alifah
Hendro Prasetyono, Toto Widiarto, Zainal Abidin, Agus Abdillah, Burhanudin Burhanudin
Lubban Anwari Alhamidi, Deswita Deswita, Arifannisa Arifannisa
Ninta Sri Ulina, Anita Nurfida, Hadi Suprapto, Puji Suharmanto, Siti Alifah
Acep Musliman, Amsani Idris
Ewing Yuvisa Ibrani, Yulita Setiawanta, Faisal Faisal, Yenny Dwi Handayani
Imelda Imelda, Saraswati Saraswati
Moh Irvan, Tri Anita, Rendika Vhalery, Ari Wahyu Leksono, Novidya Yulanda
Husnul Khotimah, Yetti Supriyati, Asep Supena, Syarif Sumantri, Nandang Hidayat
Niken Savitri Anggraeni, Joachim David Magetanapuang
Syarip Hidayat, Dimas Krisna Aditya
Muhamad Rosadi, Agus Iswanto
Eva Nurul Candra, Elyza Martirini
Popo Hartoyo, Nautica Programme
Mira Gusniwati, Eva Yuni Rahmawati
Acep Musliman, Amsani Idris
Rr. Astri Indriana Octavita, Risma Sugihartati, Rima Novia Ulfa
Arinah Fransori
Mulyadi Mulyadi, Unggul Sudrajat
Laila Desnaranti, Rendika Vhalery, Siti Wahyuni, Deta Mulyani, Adeng Hudaya
Sri Arfani, Juhana Juhana
Supardi Uki Sajiman, Hasbullah Hasbullah
Yenni Fitria, Imma Rachayu
Ahmad Susanto
Erlin Fitria, Oktarvia Hardiyantari
Rendika Vhalery, Ani Interdiana Candra Sari, Darwin Hartono, Elin Karlina, Vella Anggresta
Iis Purnengsih, Taufiq Akbar, Agung Zaenal M. Raden, Dendi Pratama, Fitria Iswari
Eddy Setyanto, Muhammad Sulhan, Achmad Sjamsuri
Bakti Toni Endaryono, Yanti Hasbian Setiawati, Muhamad Faqihudin, Tjipto Djuhartono, Lubban Anwari Alhamidi
Fina Nurmita, Diah Selviani
Winda Widyaningrum
Imam Sudarmaji
Helda Jolanda Pentury, Anastasia Dewi Anggraeni
Roihatul Firdaus, Suma Riella Rusdiarti
Agus Jamaludin, Dwi Narsih, Apipudin Apipudin
Budi Suyanto, Linda Rotua Maritan br Gurning, Soelinto Soelinto, Ferdiansyah Ali, Dedy Tri Hudaya
Nanny Sri Lestari
Deni Nasir Ahmad
Berti Alia Bahaduri
Risa Mufliharsi, Heppy Atma Pratiwi